Här kan du läsa artiklar på engelska om äldre provningsinstrument och annan utrustning som Göran Spetz samlat i Elastocons museum under åren.

Shore hardness tester

This is the history of a Shore hardness tester that was purchased by Viskafors Gummifabrik in the mid-forties.

TR tester made by Björn Lundstedt at Fogutek in Sweden in the 50-ies

This TR-Tester was made by Björn Lundstedt at Fogutek in Sweden in the 50-ies.