Hårdhetsmätare med Shore-skalor

Elastocon erbjuder flera hårdhetsmätare med Shore-skalor, både handhållna och bänkmodeller.

Automatisk hårdhets- och densitetsmätare, HDA 150

HDA 150 är en automatisk hårdhets- och densitets­mätare för mjukt gummi samt produkter av naturgummi med mera.

Hårdhetsmätare Triple Shore A

Triple Shore A har tre mätspetsar som mäter provet med en specificerad kraft på en och samma gång.

Hårdhetsmätare HPE III, Shore

HPE III är tredje generationens hårdhetsmätare som mäter även provets och omgivningens temperatur.

Hårdhetsmätare HPE II, Shore

HPE II är en handhållen, digital hårdhetsmätare, som hjälper till att hålla konstant tryck och håller ordning på den mättid de internationella standarderna rekommenderar.

Hårdhetsmätare HP, Shore-skalor

HP är en manuell, analog hårdhets­mätare från Bareiss för gummi och plast.

Hårdhetsmätare Digitest II

Digitest II är en digital hårdhetsmätare med utbytbara mäthuvuden för Shore, IRHD och VLRH.

Hårdhetsmätare BaRotation

Hårdhetsmätare BaRotation

BaRotation är en digital hårdhetsmätare med ett roterande bord. BaRotation används för hårdhetsbestämning på mjukt gummi, mycket elastiskt material och mjuka deformerbara material, som exempelvis O-ringar med tunna väggar.

Läs mer: Hårdhetsmätare BaRotation

Hårdhets- och densitetsmätare H&D 3000

Hårdhets- och densitetsmätare H&D 3000 är ett automatiserat provningsinstrument för kombinerad hårdhets- och densitetsmätning. Hårdhetsmätningen görs enligt Shore A och IRHD N.