Gängringar

Gå- och stoppgängringar. Gågängringen används för kontroll av gåsidans effektiva medeldiameter. Stoppgängringen används för kontroll av medeldiameterns undre gränsmått.