Mätinstrument byko-cut universal

Mätinstrument byko-cut universal mäter skikt­tjocklek, vid­häftning och hårdhet i färgskikt i ett och samma instrument.

Viktiga egenskaper

  • Mäter skikttjocklek på metall, trä, plast och andra styva substrat
  • Mäter tjockleken på flerskiktsbeläggningar
  • Inbyggt mikroskop kan också användas för att bedöma brister i ytskiktet
  • Roterande bladhållare för enkel, säker växling av skärbladen
  • Kapsågblad som tillval för att utföra vidhäftnings­provning med gittersnitt
  • Hårdhetsblad som tillval för provning enligt ISO 2815 Buchholz hårdhet
  • LED-belysning för enkel visuell bedömning
  • Portabelt utförande för provning och kontroll i fält

Mer information

Produktblad: byko-cut_universal.pdf


Tillverkare: BYK-Gardner